NÊN ĐEO NHẪN CƯỚI TAY NÀO

NÊN ĐEO NHẪN CƯỚI TAY NÀO

  Các cụ ngày xưa có câu “ nam tả nữ hữu” nghĩa là nữ ở bên phải, nam ở bên trái và sau này được  áp dụng vào cách đeo nhẫn cưới - nữ đeo tay  phải, nam đeo tay trái. Nhưng theo như quan sát có đến 90% nam...Xem tiếp